fitwellgroup_logo

Privacy Policy

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi
Fitness & Wellbeing Consulting Group Oy:n asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä ja vastaava taho
Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedustelut ja pyynnöt ensisijaisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen: info@fitwellgroup.fi 

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on toimia Fitness & Wellbeing Consulting Group Oy:n asiakastietorekisterinä.

Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin

  • Asiakassuhteen hoitaminen
  • Uutiskirjeen kautta tehtävä markkinointi ja tiedottaminen
  • Google Analyticsin kautta tapahtuva sivuston kävijäseuranta asiakaspalvelukokemuksen kehittämiseksi


Säännönmukaiset tietolähteet
Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekistereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.


Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä Fitness & Wellbeing Consulting Group Oy:lle antamia tietoja.

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja

  • Henkilön nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Ja muu käyttäjän antama tieto


Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja Fitness & Wellbeing Consulting Group Oy:n yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi.

Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille.

Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Tietoja ei säilytetä fyysisinä kappaleina pois lukien kirjanpito, johon on pääsy vain määrätyillä Fitness & Wellbeing Consulting Group Oy:n työntekijöillä ja kirjanpitäjällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus.


Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä Fitness & Wellbeing Consulting Group Oy:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.


Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on  oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.


Tietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja vain ajan, joka on tarpeen henkilötietojen tyypin ja niiden käsittelytarkoituksen mukaan.

 

Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja.

Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.